Egy/Másért: Játékkal a tehetséges gyermekekért

(Pályázati azonosító: NCTA-2013-3400-D)

A program adatai

A programot támogatja: ÖKOTÁRS Alapítvány (Norvég Civil Támogatási Alap)

A program lebonyolítási időszaka:

2013.07.01-2014.06.30

A támogatás összege:

9525,77 EUR

Önerő:

2097,73 EUR

Kedvezményezett: Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

A program indokoltsága

A program az Egy/másért: játékkal a tehetséges gyermekekért című program folytatása. A program célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekek elfogadottságának növelése érdekében olyan integrált tehetségsegítő, oktatási és nem formális nevelési célú események szervezése ahol a fogyatékos emberek pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutathatják meg magukat.

A projekt szorosan kapcsolódik a szervezet és a Norvég Civil Támogatási Alap általános céljaihoz és prioritásaihoz, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására. Ezen elv alkalmazásával született meg a gondolat, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a fogyatékossággal élő társaink iránt e projekt keretében. A programsorozattal hagyományt szeretnénk teremteni, ezzel felhívni a figyelmet a másság és az egyenrangúság elfogadására. A fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.

Európai Dimenziók

A program alapelve: egyenlő esélyt az emberi jogok gyakorlásához. A fogyatékos embereket, fiatalokat teljes jogú állampolgárként ugyanazok a jogok illetik meg, mint a társadalom bármely más tagját, joguk van a méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, az önálló élethez és a teljes körű társadalmi részvételhez. A program szorosan kapcsolódik az Európai Unió a fogyatékos emberek számára létrehozott egyik hosszú távú stratégiájához, amelynek fő célja, hogy lehetővé tegye a fogyatékosok számára, hogy hatékonyan élhessenek az őket megillető alapvető állampolgári jogokkal, ami az aktív társadalmi befogadást hivatott megvalósítani. A fogyatékos fiatalok is aktív polgárai az EU-nak – ez a program illetve a kapcsolódó rendezvény is a fogyatékosok teljes körű társadalmi részvételét szorgalmazza. A program elő kívánja segíteni programon résztvevő fiatalokat, hogy a fogyatékosságuk ne akadályozza az embereket abban, hogy mindennapjaikban egészséges embertársaikhoz hasonlóan egyéni döntéseket hozhassanak, és maguk irányítsák életüket.

Integráció

Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges emberek képesek legyenek elfogadni és tolerálni a fogyatékkal élő társaikat. A programsorozatot a közvélemény formáló programnak is szánjuk, azért hogy a fogyatékossággal élő emberekkel és az ő produktumaikkal való találkozásokkal, közös programokkal oldja az előítéleteket. A sérült embereket közelebb hozzuk az épekhez, ezáltal is az elfogadást erősítve a társadalom tagjaiban. Nagyon fontos, hogy a program fogyatékkal élő résztvevői ne érezzék magukat hátrányos helyzetben. Csapatmunka, önbizalom, esélyegyenlőség: Ennek a programnak célja még az is, hogy egy olyan integrált eseménysorozatot valósítson meg, amelyben fogyatékos és ép ember együtt dolgozhat, együtt működhet, együtt alkothat, ezáltal érezve meg az együttmunkálkodás érzését és annak örömét.

A program során a fogyatékkal élő és az egészséges fiatalok együtt szórakozhatnak - rövid időre elfeledhetik a mindennapok megpróbáltatásait. A program lényegét mindenképpen úgy kívánjuk megközelíteni, hogy az egészséges résztvevők ne „betegnek” tartsák a programban résztvevő partnereiket, tehát nem a betegség oldaláról kerül megközelítésre a probléma, hanem a lehetőségek és az esélyegyenlőség kimeríthetetlen tárháza felől. A program során szorgalmazzuk a szoros együttműködést vegyes csapatokkal (hallássérült, mozgássérült, látássérült, egészséges személy) összeállítása által, így elérhető az a lehetőség, hogy mindenki a maga versenyszámában fontosnak és legfőképpen eredményesnek érezze majd magát.

Sport

A fogyatékos gyermekek fejlesztésében különösen nagy jelentősége van a sportnak, a mozgásfejlesztésnek. A sportolás, a versengés, az eredmények értékelése a szűkebb és a tágabb környezet által, a sikerélmény elősegíti a testi, az idegrendszeri fejlődést, és kedvezően hat a sérült fiatalok személyiségének fejlődésére, az önismeretre, az önértékelésre. Mozgással, sporttal jelentősen javíthatók a fogyatékosok életesélyei, mivel számos képesség terápiás fejlesztésének alapja a különböző finommozgások megfelelő szintre hozása, koordináltsága.

Készség és képességfejlesztés

A program nagy hangsúlyt fektet a kreativitás fejlesztésére, ahol is a program keretében különböző kézműves foglalkozásokat tartanánk, hogy az ép és fogyatékos emberek az együttlét, az együtt alkotás örömét élhessék át. Rendezvényünkkel igyekszünk elérni azt, hogy a sérült fiataloknak lehetőségük legyen a képességeik megmutatására, valamint egészséges kikapcsolódásra. Reményeink szerint e program hozzájárulhat ahhoz is, hogy a társadalom gondolkodása formálódjon, a fogyatékos emberekkel szemben kevesebb előítélet, legyen tapasztalható.

A tervezett tevékenységek

A program tervezett foglalkozásai: a projekt során összesen 12 alkalommal, alkalmanként 6 órában. A foglalkozások során keletkezett eredményeket a program záró eseményén kívánjuk bemutatni. A foglalkozásokra a szakmai vezetők az intézményekkel közösen javasolják és választják ki a lehető legtöbb jelentkezőt, alkotni kívánó fiatalt.

A foglalkozásokra a szakmai vezetők az intézményekkel közösen javasolják és választják ki a lehető legtöbb jelentkezőt, alkotni kívánó fiatalt.

1-3.alkalom: (kiscsoportos foglalkozások): labdajátékokkal történő mozgásfejlesztés és csapatépítés

Foglalkozások:

 • bocca
 • csörgőlabda
 • kosárlabda
 • röplabda

Résztvevők/Kiválasztás: Tanulásban akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. Résztvevők: 2-5 fő/csapat, egyéni, csoportos és páros versenyek és feladatok. Saját, csoportos és kísérői vélemény alapján értékelés, eredményhirdetés.

4-6.alkalom: (kiscsoportos foglalkozások): asztali játékok labdajátékokkal történő mozgásfejlesztés és csapatépítés

Foglalkozás:

 • sakk
 • tájfunasztal

Résztvevők/Kiválasztás: Tanulásban akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. Résztvevők: 1-2 fő/csapat, egyéni, csoportos és páros versenyek és feladatok. Saját, csoportos és kísérői vélemény alapján értékelés, eredményhirdetés.

7-10.alkalom: (kiscsoportos foglalkozások): egyéni és csoportos kreatív készség- és képességfejlesztés

Foglalkozás:

 • képzőművészet
 • kézműves foglalkozás
 • alkotó foglalkozás
 • rajz
 • festés

Résztvevők/Kiválasztás: Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. Résztvevők: 1-3 fő/csapat, egyéni, csoportos és páros versenyek és feladatok. Saját, csoportos és kísérői vélemény alapján értékelés, eredményhirdetés.

11-12.alkalom: (kiscsoportos foglalkozások): egyéni és csoportos kreatív készség- és képességfejlesztés drámapedagógia

Foglalkozás:

 • színház
 • ritmusos mozgások: tánc, zene és ének

Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

Résztvevők/Kiválasztás: 1-5 fő/csapat, egyéni, csoportos és páros versenyek és feladatok. Saját, csoportos és kísérői vélemény alapján értékelés, eredményhirdetés.

13. alkalom: nyílt játszónap, bemutatók

A projekt tevékenységeinek ötvözése valamint az eredmények bemutatása egy játékos nap formájában. Résztvevők: Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel, családok, barátok, ismerősök és érdeklődők.

Értékelés: 
Átlag: 1.6 (7 szavazat)
Dátum: 
2013. július 1. - 2014. június 30.